El dia 08 de juny es va tancar aquesta adreça del portal.

La nova adreça és:

https://serveiscentrals.justicia.gencat.cat/CEJFE/AppJava/cercaInscripcions.do?reqCode=cerca

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada